Uhlová brúska

Uhlová brúska

Uhlová brúska v kufri

220V

2400W

230mm

6,00 €